Tin cậy

Redbox – Rent, Watch, Play

apps
14.82MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 5k - 25k
Phiên bản 9.5.1 2 tháng trước

Mô tả của Redbox – Rent, Watch, Play

Reserve the latest movies and games so they are ready for you to pick up at nearby Redbox locations. You can also use the app to stream and download On Demand digital content from your library.

Other app features:
- Find and browse the newest content in Redbox locations nearby
- Add upcoming movies and games to your Wish List, and we’ll notify you when they are ready for you to reserve and pick up
- Join Redbox Perks to earn and redeem points and level up to earn even more rewards
- Download digital content from your library to watch later, even without internet connectivity
Dự trữ những bộ phim và trò chơi mới nhất để chúng sẵn sàng để bạn đến lấy tại các địa điểm Redbox gần đó. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để truyền phát và tải xuống nội dung số theo yêu cầu từ thư viện của bạn.

Các tính năng ứng dụng khác:
- Tìm và duyệt nội dung mới nhất trong các vị trí Redbox gần đó
- Thêm phim và trò chơi sắp tới vào Danh sách mong muốn của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ sẵn sàng để bạn đặt trước và nhận
- Tham gia Redbox Perks để kiếm và đổi điểm và tăng cấp để kiếm thêm phần thưởng
- Tải xuống nội dung số từ thư viện của bạn để xem sau, ngay cả khi không có kết nối internet

Reserve the latest movies and games so they are ready for you to pick up at nearby Redbox locations. You can also use the app to stream and download On Demand digital content from your library.

Other app features:
- Find and browse the newest content in Redbox locations nearby
- Add upcoming movies and games to your Wish List, and we’ll notify you when they are ready for you to reserve and pick up
- Join Redbox Perks to earn and redeem points and level up to earn even more rewards
- Download digital content from your library to watch later, even without internet connectivity

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Redbox – Rent, Watch, Play

1
1
5
0
4
0
3
0
2
0
1
1

Đánh giá cửa hàng trên Redbox – Rent, Watch, Play

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Redbox – Rent, Watch, Play, hãy là người đầu tiên!

Cờ Redbox – Rent, Watch, Play

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.71M 3476.45M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Redbox – Rent, Watch, Play

Thông tin APK về Redbox – Rent, Watch, Play

Phiên bản APK 9.5.1
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Redbox Automated Retail, LLC
Chính sách riêng tư http://www.redbox.com/privacy


Tải về Redbox – Rent, Watch, Play APK
Tải về